Informacje

Specjalizacja: chirurgia ogólna i transplantologia kliniczna, zdrowie publiczne

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

I Wydziału Lekarskiego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Tel. 22 599 25 45
Tel. 22 599 25 46

Faks 22 599 15 45

hepaclin@wum.edu.pl