Informacje

Specjalizacje: choroby zakaźne, choroby wewnętrzne

Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
Tel. 85 741 69 21
doctors@umb.edu.pl