Informacje

Doc. Lech Krawczyk
Anestezjolog
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wojewódzki Szpital Secjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec