Informacje

Specjalizacje: kardiologia

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
Tel. 42 271 11 24
biuro15@iczmp.edu.pl

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
nefrologia@skwam.lodz.pl
nefrologia@umed.lodz.pl


Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych w pełnej wersji (w tym 249 publikacji według SCOPUSoraz 244 publikacji według Web of Science [stan na 19.06.2014]) oraz 26 książek z dziedziny kardiologii, hipertensjologii, lipidologii, kardiochirurgii i nefrologii.
Jest honorowym członkiem (fellow) American Heart Association (FAHA), National Lipid Association (FNLA), European Society of Cardiology (FESC), American Society of Angiology (FASA), Royal Society for Public Health (FRSPH) oraz American Society of Geriatric Cardiology (FSGC, 2008–2010).


W momencie objęcia funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełnił funkcję kierownika Zakładu Nadciśnienia Tętniczego w Katedrze Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (od lipca 2008). Po zakończeniu pracy w MNiSW pełni funkcję kierownika Zakładu Nadciśnienia Tętniczego, Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od czerwca 2012 do czasu objęcia funkcji dyrektora ICZMP pełnił funkcję Dyrektora Biura ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Jest założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (Polish Lipid Association, PoLA), afiliowanego partnera Amerykańskiego Towarzystwa Lipidologicznego (National Lipid Association, NLA) oraz partnerem American Society for Preventive Cardiology (ASPC). Jest także przewodniczącym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT). Jest założycielem Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group – grupy międzynarodowych ekspertów zajmującymi się badaniami na temat leczenia zaburzeń lipidowych oraz nadciśnienia tętniczego.


Od 2014 jest profesorem wizytującym w University of Alabama at Birmingham (USA) oraz University of Medicine and Pharmacy Victor Babes w Timisoarze w Rumunii.