Wytyczne w tej dziedzinie:

Sedacja, znieczulenie (2010)

Dziedziny: Radiologia

Minimalna sedacja lub zniesienie lęku zostało zdefiniowane przez Komisję Wspólną oraz Amerykańskie Towarzy...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Spektroskopia rezonansem magnetycznych ośrodkowego układu nerwowego (2008)

Dziedziny: Radiologia

Kiedy tradycyjne obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI - magnetic resonance imaging) lub tomografii komp...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Stereotaktycznie kierowane zabiegi interwencyjne w obrębie piersi (2009)

Dziedziny: Radiologia

Kierowanie stereotaktyczne umożliwia przezskórne umieszczenie igły w obrębie piersi celem pobrania pró...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Stosowanie brachyterapii z zastosowaniem wysokiej mocy dawki leku (2010)

Dziedziny: Radiologia

Brachyterapia o niskiej częstotliwości podawania leku (LDR - low-dose-rate) tradycyjnie jest stosowana w leczeniu ra...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Stosowanie dożylnych środków kontrastujących (2012)

Dziedziny: Radiologia

Pracownik służby zdrowia, przeprowadzający podanie donaczyniowe środków kontrastowych, musi być certyfikow...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Świadoma zgoda - onkologia radiologiczna (2012)

Dziedziny: Radiologia

Wyrażenie zgody przez pacjenta to proces komunikacyjny, odbywający się pomiędzy pacjentem a lekarzem, w któ...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Świadoma zgoda na procedury wykorzystujące obrazowanie do lokalizacji (2011)

Dziedziny: Radiologia

Świadoma zgoda pacjenta oraz inne odpowiednie dokumenty powinny zostać pozyskane w przypadku, ale nie tylko, następ...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Świadoma zgoda na zabiegi kierowane obrazowaniem (2011)

Dziedziny: Radiologia

Roztropna i etyczna praktyka medyczna wymaga bliskiej relacji pomiędzy pacjentem a lekarzem. Pacjent, lub jeśli nie ...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Tomografia komputerowa brzucha i miednicy (2011)

Dziedziny: Radiologia

Wskazaniami dla wykonania badania tomografii komputerowej brzucha lub miednicy są:- ocena bólu brzucha w okoli...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2008)

Dziedziny: Radiologia

Tomografia komputerowa jest często stosowaną metodą obrazowania diagnostyczno-ewaluacyjnego wielu chorób kla...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >


««  «   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11    »  »»