Wytyczne w tej dziedzinie:

Scyntygrafia guzów (przy użyciu kamer gamma) (2010)

Dziedziny: Radiologia

Scyntygrafia guzów obejmuje dożylne podanie radiofarmaceutyków, które umiejscawiają się w pewn...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Scyntygrafia nerek (2008)

Dziedziny: Radiologia

Wskazania kliniczne do wykonania scyntygrafii nerek obejmują m. in. , następujące stany patologiczne: - ocenę funk...

Autor: Society for Pediatric Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Scyntygrafia płuc (2009)

Dziedziny: Radiologia

Celem scyntygrafii płuc jest umożliwienie lekarzom wykrycia i, w niektórych przypadkach, określenia ilościo...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Scyntygrafia przewodu pokarmowego (2010)

Dziedziny: Radiologia

Scyntygrafia przewodu pokarmowego obejmują dożylne, doustne, przezskórne (z włączeniem cewników jeli...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Scyntygrafia przytarczyc (2009)

Dziedziny: Radiologia

Scyntygrafia przytarczyc jest stosowana w celu 1) identyfikacji i lokalizacji tkanki przytarczyc przed zabiegiem chiru...

Autor: Society for Pediatric Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Scyntygrafia serca (2009)

Dziedziny: Radiologia

Niniejsze wytyczne przeznaczono dla wszystkich lekarzy wykonujących scyntygrafię serca u dzieci, młodzieży i doros...

Autor: Society for Pediatric Radiology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Scyntygrafia tarczycy oraz pomiary wychwytu (2009)

Dziedziny: Radiologia

Scyntygrafia tarczycy ułatwia wykrywanie ogniskowych i/lub ogólnych nieprawidłowości w anatomii tarczycy, ko...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Scyntygrafia układu szkieletowego - skan kości (2012)

Dziedziny: Radiologia

Właściwie wykonana scyntygrafia układu szkieletowego jest czułą techniką wykrywania wielu stanów chorobow...

Autor: American College of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Scyntygrafia w zapaleniach i infekcjach (2009)

Dziedziny: Radiologia

Wskazania kliniczne do zastosowania scyntygrafii w stanach zapalnych i infekcjach obejmują m. in.:- Infekcje układu ...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Scyntygrafia wątroby i śledziony (2010)

Dziedziny: Radiologia

Niniejsze wytyczne zostały stworzone jako wsparcie dla lekarzy wykonujących scyntygrafię śledziony i wątroby. Wł...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >


««  «   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10    »  »»