Wytyczne w tej dziedzinie:

Komputerowa tomografia mózgu - wykonywanie (2010)

Dziedziny: Radiologia

Tomografia komputerowa jest technologią powszechnie stosowaną w neuroradiologii, dającą przekrojowy obraz badanego...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Komunikacja - onkologia radiologiczna (2009)

Dziedziny: Radiologia

Zgrana w czasie, właściwa i efektywna komunikacja jest bardzo ważna w zapewnieniu odpowiedniej jakości w nowoczesn...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Komunikacja w przypadku rozpoznania w trakcie obrazowania diagnostycznego (2010)

Dziedziny: Radiologia

Efektywna komunikacja jest niezwykle ważnych czynnikiem obrazowania diagnostycznego. Wysoka jakość opieki medycznej...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Leczenie oszczędzające pierś w postępowaniu w przypadku inwazyjnego raka piersi (2006)

Dziedziny: Radiologia

Z powodu wielu możliwości leczenia wczesnego raka piersi, konieczny jest rozważny dobór pacjentów ora...

Autor: College of American Pathologists

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Leczenie z produktami radiofarmaceutycznymi (2010)

Dziedziny: Radiologia

Niniejsza wytyczna zawiera zalecenia dla odpowiednio wyszkolonych i uprawnionych lekarzy leczących produktami radiofa...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Lekarz ekspertem sądowym w radiologii i onkologii radiologicznej (2012)

Dziedziny: Radiologia

Radiolodzy i onkolodzy radiologiczni są często powoływani  na ekspertów w wielu procesach sądowych, s...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Nefrostomia przezskórna - wykonywanie (2011)

Dziedziny: Radiologia

Nefrostomia przezskórna (PCN - percutaneous nephrostomy) jest uznaną metodą drenażu dróg moczowych u ...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Neurosonografia u noworodków i niemowląt (2009)

Dziedziny: Radiologia

Wskazania do przeprowadzenia neurosonografii u wcześniaków, noworodków donoszonych oraz niemowląt obej...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Obrazowanie rezonansem magnetycznym - wykonywanie (2011)

Dziedziny: Radiologia

Obrazowanie rezonansem magnetycznym to wielopłaszczyznowa metoda obrazowania, oparta na interakcji pomiędzy częstot...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Obrazowanie rezonansem magnetycznym bioder i miednicy w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego (2011)

Dziedziny: Radiologia

Chociaż obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI - magnetic resonance imaging) jest najczulszym nieinwazyjnym badanie...

Autor: Society of Skeletal Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >


««  «   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8    »  »»