Wytyczne w tej dziedzinie:

Zastosowanie komputerowej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu w obrazowaniu perfuzji mózgu oraz do oceny śmierci mózgowej (2012)

Dziedziny: Radiologia

Tomografia komputerowa pojedynczej emisji fotonowej (SPECT - single photon emission computed tomography) w obrazowaniu...

Autor: Society for Pediatric Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >


««  «   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14