Wytyczne w tej dziedzinie:

Diagnostyczne poziomy referencyjne w medycznym obrazowaniu promieniami X (2008)

Dziedziny: Radiologia

Określenie "diagnostyczny poziom referencyjny" lub "wartość referencyjna" wyznacza poziom dawki pro...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Diagnostyka medyczno-fizyczna oraz monitorowanie sprzętu do tomografii komputerowej (2012)

Dziedziny: Radiologia

Stan sprzętu używanego do tomografii komputerowej powinien być oceniony podczas instalacji oraz poddawany przegląd...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Filtr w głównej żyle dolnej w prewencji zatorowości płucnej (2010)

Dziedziny: Radiologia

Zatorowość płucna (PE - pulmonary embolism) w dalszym ciągu  jest główną przyczyną zachorowań i zg...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Ilościowa tomografia komputerowa gęstości kości - wykonywanie (2008)

Dziedziny: Radiologia

Ilościowa tomografia komputerowa (QCT - quantative computed tomography) gęstości kości jest metodą pomiaru minera...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Interwencyjna praktyka kliniczna (2009)

Dziedziny: Radiologia

Radiologia i neuroradiologia interwencyjna są klinicznymi podspecjalizacjami radiologii i zajmują sie minimalnie inw...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Interwencyjne zabiegi w obrębie piersi z użyciem obrazowania rezonansu magnetycznego (2011)

Dziedziny: Radiologia

Biopsja gruboigłowa kierowana obrazem (CNB - core needle biopsy) stała się metodą wykrywania zmian patologicznych ...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Kardiologiczne obrazowanie rezonansem magnetycznym - wykonywanie i interpretacja (2011)

Dziedziny: Radiologia

Kardiologiczne obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI - magnetic resonance imaging) jest uznaną techniką obrazowan...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Komputerowa tomografia angiograficzna ciała - wykonywanie i interpretacja (2011)

Dziedziny: Radiologia

Komputerowa tomografia angiograficzna ciała jest metodą stosowaną do charakterystyki anatomii naczyń, rozpoznawani...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Komputerowa tomografia angiograficzna odcinka szyjno-mózgowego - wykonywanie i interpretacja (2010)

Dziedziny: Radiologia

Komputerowa tomografia angiograficzna odcinka szyjno-mózgowego jest sprawdzonym i użytecznym zabiegiem służ...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >

Komputerowa tomografia diagnostyczna - wykonywanie i interpretacja (2011)

Dziedziny: Radiologia

Tomografia komputerowa jest zabiegiem radiologicznym dostarczającym informacji klinicznych przydatnych w wykrywaniu, ...

Autor: American College of Radiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >


««  «   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8    »  »»