Wytyczne w tej dziedzinie:

Czy sterydy podawane na oddziale ratunkowym zmniejszają śmiertelność lub szansę nawrotu wstrząsu u pacjentów po przebytym wstrząsie septycznym (2010)

Dziedziny: Anestezjologia i Intensywna terapia, Medycyna ratunkowa

Podstawowymi elementami patofizjologii wstrzasu septycznego są: hipowolemia, rozszerzenie naczyń, stłumienie mięś...

Autor: American Academy of Emergency Medicine

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Pomiar czasu do przyjęcia antybiotyków u pacjentów w oddziale ratunkowym z pozaszpitalnym zapaleniem płuc (CAP) (2009)

Dziedziny: Medycyna ratunkowa

Pomiar czasu do pierwszej dawki antybiotyku na oddziale ratunkowym w pozaszpitalnym zapaleniu płuc jest zabiegiem kon...

Autor: American Academy of Emergency Medicine

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >