Wytyczne w tej dziedzinie:

Interwencje oparte na dowodach mające na celu polepszenie opieki paliatywnej nad pacjentami cierpiącymi na ból, duszność i depresję w końcowej fazie życia (2008)

Dziedziny: Medycyna paliatywna

Opieka paliatywna pod koniec życia człowieka zajmuje się fizycznymi, psychologicznymi, socjalnymi oraz praktycznymi...

Autor: American College of Physicians Dr n. med. Snow Vincenz

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >