Wytyczne w tej dziedzinie:

Badania mammograficzne kobiet w wieku od 40 do 49 lat (2007)

Dziedziny: Onkologia, Diagnostyka obrazowa

Rak piersi jest najpowszechniejszą przyczyną śmierci kobiet po 40stce w Stanach. Indywidualna ocena ryzyka odgrywa ...

Autor: Dr n. med. Weiss Kevin B.

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Efektywność przezskórnej, elektryczej stymulacji nerwowej w leczeniu bólu w zaburzeniach neurologicznych (2009)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Przezskórna, elektryczna stymulacja nerwowa (TENS - transcutaneous electric nerve stimulation) była wykorzysty...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Gruźlica - rozpoznanie kliniczne i leczenie gruźlicy oraz pomiary skuteczności prewencji i kontroli (2011)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne, Pulmonologia, Diagnostyka obrazowa

Gruźlica jest jednym z najstarszych wrogów człowieka i przez wieki wywoływała wielki lęk u naszych przodk&...

Autor: National Institute for Health and Clinical Excellence

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Kardiomiopatia przerostowa (2003)

Dziedziny: Kardiologia, Diagnostyka obrazowa

Wspólne wytyczne American College of Cardiology i European Society of Cardiology dotyczące kardiomiopatii...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

MRI w ocenie bólu dolnego odcinka pleców (1994, potwierdzono aktualność w 2010)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Ogólna definicja bólu  w dolnym odcinku pleców (LBS - low-back syndromei) mówi o miej...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Neuroobrazowanie w pacjentów nagłych napadem padaczkowym (2007)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Niniejsza powtórna ocena jest aktualizacją wcześniejszych wytycznych z roku 1996 i wykorzystuje metodologie u...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Przezczaszkowa ultrasonografia Dopplera (2004, potwierdzono aktualność w 2007)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Przezczaszkowa ultrasonografia Dopplera (TCD - transcranial Doppler) jest nieinwazyjna, ultradźwiękową techniką di...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Rola dyfuzyjnego i perfuzyjnego rezonansu magnetycznego w rozpoznaniu ostrego udaru niedokrwiennego (2010)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Udar mózgu zajmuje trzecią pozycję pod względem śmiertelności oraz jest główną przyczyna  st...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Śródoperacyjny monitoring rdzenia z użyciem sensorów somatycznych i przezczaszkowych, elektromotorycznych potencjałów wywołanych (2012)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Niedowład ciała, paraplegia i quadriplegia to powikłania po operacji chirurgicznej rdzenia oraz pewnych operacji t...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Utility of MRI in suspected multiple sclerosis (2003, reaffirmed 2008)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Stwardnienie rozsiane (MS - multiple sclerosis) powystępuje u 350 tys. osób rocznie w USA. Zdefiniowano kilka ...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >


1   |   2    »  »»