Wytyczne w tej dziedzinie:

Wady zastawki aorty (2006)

Dziedziny: Kardiologia, Diagnostyka obrazowa, Choroby wewnętrzne » Angiologia, Chirurgia ogólna » Kardiochirurgia

Artykuł stanowi kompendium informacji w zakresie postępowania u chorych z wadami zastawki aorty (zwężenie, niedomy...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Zastawkowe wady serca (2006)

Dziedziny: Kardiologia, Diagnostyka obrazowa, Chirurgia ogólna » Kardiochirurgia

Dokument przedstawia ogólne zalecenia na temat oceny pacjenta ze szmerem sercowym. Dokonujeklasyfikacji szmer&o...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Znaczenie obrazowania dyfuzji i perfuzji RM w rozpoznawaniu świeżego udaru niedokrwiennego

Dziedziny: Diagnostyka obrazowa

Eksperci American Academy of Neurology (AAN) opisali i ocenili dokładność diagnostyczną, czułość i swoisto...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >


««  «   1   |   2