Wytyczne w tej dziedzinie:

Zasady interpretacji 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu u sportowców

Dziedziny: Medycyna sportowa

Opracowanie stanowi próbę usystematyzowania kryteriów określających granice norm (lub warianty norm) ...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >