Wytyczne w tej dziedzinie:

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B - leczenie przeciwwirusowe (2010)

Dziedziny: Epidemiologia

Tekst obejmuje swą tematyką zalecenia dotyczące leczenia przeciwwirusowego pacjentów z przewlekłym wirusowy...

Autor: Prof. dr hab. n. med. Simon Krzysztof

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV (2014)

Dziedziny: Epidemiologia

Choroby o etiologii HCV są rzadko rozpoznawane na podstawie obrazu klinicznego, gdyż powszechnie przebiegają przez ...

Autor: Prof. dr hab. n. med. Simon Krzysztof

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Rotawirus

Dziedziny: Epidemiologia

Komentowany artykuł stanowi jedną z trzech części europejskich wytycznych ESPID/ESPGHAN dotyczących profilaktyki ...

Autor: Dr n. med. Mrukowicz Jacek

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Stosowanie leków przeciwbakteryjnych w leczeniu i profilaktyce poekspozycyjnej krztuśca (2006)

Dziedziny: Epidemiologia

Opracowanie wytycznych w całości ukazało się w (1/2006) „Medycynie Praktycznej – Pediatrii”. Krz...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Szczepienia ochronne - cz. I i II

Dziedziny: Epidemiologia

Publikacje są omówieniem najważniejszych fragmentów wytycznych ACIP dotyczących szczepień ochronnych...

Autor: Advisory Committee on Immunization Practices

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Szczepienia ochronne - cz. III, IV, V i VI (2006)

Dziedziny: Epidemiologia

Artykuł stanowi kolejne z cyklu opracowań, w którym zawarto najbardziej istotne wytyczne Zaleceń Amerykańsk...

Autor: Advisory Committee on Immunization Practices

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Szczepienia ochronne (2006)

Dziedziny: Epidemiologia

Dokument zawiera najważniejsze zalecenia na temat programu szczepień ochronnych. Odpowiada na pytania: Jaką drogą ...

Autor: Główny Inspektorat Sanitarny

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Szczepienia ochronne (2007)

Dziedziny: Epidemiologia

Artykuł stanowi aktualizację dokumentu z 2006 roku. Najistotniejsze zmiany i zagadnienia, które warto podkre...

Autor: Główny Inspektorat Sanitarny

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Szczepienia ochronne w Polsce (2008/2009)

Dziedziny: Epidemiologia

Celem zaleceń, opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest upowszechnianie wspólnych st...

Autor: Główny Inspektorat Sanitarny

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Szczepienia przeciw rotawirusom w Europie (2008)

Dziedziny: Epidemiologia

Komentarz zwraca uwagę na kilka elementów różniących omawiane wytyczne i publikacje AAP i ACIP. W Eur...

Autor: Dr n. med. Mrukowicz Jacek

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >


««  «   1   |   2   |   3   |   4   |   5    »  »»