Wytyczne w tej dziedzinie:

Grypa - zapobieganie zachorowaniom (2007)

Dziedziny: Epidemiologia

Tekst przedstawia skrótowe opracowanie wytycznych, które zawierają najważniejsze informacje na temat s...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Grypa - zapobieganie zachorowaniom (2008, 2009 i 2010)

Dziedziny: Epidemiologia

Ta obszerna publikacja obejmuje swą tematyką zalecenia Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych przeciwko grypi...

Autor: Advisory Committee on Immunization Practices

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Inwazyjna choroba pneumokokowa u dorosłych - zapobieganie za pomocą szczepień (2010)

Dziedziny: Epidemiologia

Artykuł stanowi zbiór wytycznych na temat profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Przedstawia: czyn...

Autor: Advisory Committee on Immunization Practices

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Inwazyjna choroba pneumokokowa u dorosłych i zasady stosowania 23-walentnej szczepionki polisacharydowej w grupach ryzyka (2010)

Dziedziny: Epidemiologia

Inwazyjna choroba pneumokokowa swym zakresem obejmuje zapalenie opon mózgowordzeniowych, bakteriemię lub udowo...

Autor: Advisory Committee on Immunization Practices

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Odra, różyczka i świnka - zapobieganie zachorowaniom (1998)

Dziedziny: Epidemiologia

W dokumencie tym zawarte są informacje na temat przebiegu chorób, epidemiologii i metod zapobiegania zaka...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Perinatalne paciorkowce grupy B - zapobieganie zakażeniom (2002)

Dziedziny: Epidemiologia

W latach 70. XX wieku główną przyczyną zgonów wśród noworodków było zakażenie pacior...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Postępowanie wobec osób z kontaktu z chorymi na gruźlicę

Dziedziny: Epidemiologia

Autorzy artykułu przedstawiają sytuację epidemiologiczną gruźlicy w Polsce oraz metody nadzoru epidemiologicznego...

Autor: Dr hab. n. med. Korzeniewska-Koseła Maria

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne u dorosłych i dzieci (2009)

Dziedziny: Epidemiologia

Zaktualizowane (w 2009 roku) wytyczne zawierają oparte na danych naukowych zalecenia dotyczące wstępnego rozpoznani...

Autor: Surgical Infection Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Półpasiec (2007)

Dziedziny: Epidemiologia

Artykuł zawiera zalecenia odnośnie postępowania w półpaścu. Przedstawia: charakterystykę wirusa varicella...

Autor: Infectious Diseases Society of America

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Prewencja i kontrola zakażeń (2010)

Dziedziny: Epidemiologia

Każdego roku dochodzi do około 200 tys. zakażeń związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej (HAI - healthcare-a...

Autor: Australasian College of Dermatologists

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >


««  «   1   |   2   |   3   |   4   |   5    »  »»