Wytyczne w tej dziedzinie:

Ocena pierwszego epizodu drgawek niegorączkowych u dzieci - ocena (2004)

Dziedziny: Neurologia

Każdego roku szacunkowo od 25 tyś. do 40 tyś dzieci w Stanach Zjednoczonych doświadcza pierwszego epizodu drgawek ...

Autor: Child Neurology Society

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Ocena pierwszego napadu drgawkowego u dzieci (2000, aktualna wytyczna, potwierdzono w 2006)

Dziedziny: Neurologia

Rocznie szacunkowo U 25 000 - 40 000 dzieci w USA stwierdzono pierwszy napad drgawkowy niespowodowany gorączką, jest...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Ocena polineuropatii symetrycznej - rola testów autonomicznych, biopsji nerwów i skóry (2009)

Dziedziny: Neurologia, Elektrodiagnostyka

Polineuropatia jest względnie powszechnym schorzeniem neurologicznym, występuje z częstotliwością 2 400 przypadk&...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Ocena symetrycznej polineuropatii dystalnej- znaczenie laboratorium i testów genetycznych (2009)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka laboratoryjna

Polineuropatia jest powszechnym stosunkowo często występującym schorzeniem neurologicznym. Ogólne rozpowszec...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Ocena widocznego, niesprowokowanego, pierwszego napadu padaczkowego u dorosłych (2007)

Dziedziny: Neurologia

Napady padaczkowe są  najpowszechniejszymi z  poważnych zaburzeń neurologicznych, wymagających pomocy ne...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym bocznym - opieka interdyscyplinarna, postępowanie objawowe oraz nieprawidłowości poznawcze/zachowawcze (2009)

Dziedziny: Neurologia

 Stwardnieniezanikowe boczne (ALS - amyotrophic lateral sclerosis) jest postępującą, przewlekła chorobą. Wi...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Opieka nad pacjentem ze stwardnieniem zanikowym bocznym - terapia lekowa, żywieniowa i oddechowa (2009)

Dziedziny: Neurologia

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS - amyotrophic lateral sclerosis) jest neurodegeneratywnym zaburzeniem charakteryzuj...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Ostry udar niedokrwienny mózgu (2000)

Dziedziny: Neurologia

Dokument dotyczy postępowania w ostrym udarze niedokrwiennym. Omawia ogólne zasady postępowania – zwrac...

Autor: Dr n. med. Zwolińska Grażyna

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Padaczka - diagnostyka i leczenie padaczki u dorosłych I dzieci w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej (2012)

Dziedziny: Neurologia

Niedociągnięcia istniejące w świadczeniu usług, opieki i lecznictwa dla ludzi cierpiących na padaczkę są dobrz...

Autor: National Clinical Guideline Centre

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Plazmafereza w zaburzeniach neurologicznych (2011)

Dziedziny: Neurologia

Plazmafereza, znana również jako terapeutyczna wymiana osocza, jest procesem, na który składa się odd...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >


««  «   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11    »  »»