Wytyczne w tej dziedzinie:

Neuroobrazowanie w pacjentów nagłych napadem padaczkowym (2007)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Niniejsza powtórna ocena jest aktualizacją wcześniejszych wytycznych z roku 1996 i wykorzystuje metodologie u...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Neurotoksyna botulinowa w leczeniu spastyczności (2008)

Dziedziny: Neurologia

Neurotoksyna botulinowa (BoNT - botulinum neurotoxin) jest białkiem drobnoustrojowym, występującym w siedmiu seroty...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Neurotoksyna botulinowa w leczeniu zaburzeń autonomicznych i bólu (2008)

Dziedziny: Neurologia

Od czasu wprowadzenia około 25 lat temu, neurotoksyna botulinowa (BoNT - botulinum neurotoxin) stała się najbardzie...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Neurotoksyna botulinowa w leczeniu zaburzeń ruchowych (2008)

Dziedziny: Neurologia

Neurotoksyna botulinowa stosowana jest się jako efektywna terapia wielu zaburzeń ruchowych związanych z nadaktywno...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Niedokrwienny udar mózgu - leczenie przeciwzakrzepowe i trombolityczne (2004)

Dziedziny: Neurologia

Wytyczne dotyczące przeciwzakrzepowego i trombolitycznego leczenia niedokrwiennego udaru mózgu zostały opraco...

Autor: Dr n. med. Teal Philip

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Ocena diagnostyczna dzieci z epilepsją (2006)

Dziedziny: Neurologia

Epilepsja u dzieci i dorosłych jest stanem zagrażającym życiu, wymagającym natychmiastowej pomocy, odpowiedniego ...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Ocena dzieci i młodzieży z nawracającym bólem głowy (2002, aktualna wytyczna, potwierdzono 2005)

Dziedziny: Neurologia, Pediatria

Bóle głowy występuja  powszechne u dzieci i pojawiaja się coraz częstsze w czasie dorastania. W roku 1...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Ocena dzieci z małogłowiem (2009)

Dziedziny: Neurologia, Pediatria

Małogłowie jest ważnym objawem neurologicznym, jednakże istnieje pewna rozbieżność w definicji i w ocenie chory...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Ocena dzieci z porażeniem mózgowym (2004, potwierdzono aktualność w 2007, aktualna wytyczna)

Dziedziny: Neurologia, Pediatria

Porażenie mózgowe (CP - cerebral palsy) może być zdefiniowane jako zaburzenie objawiające się nieprawidło...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Ocena pacjentów z ryzykiem urazów w praktyce neurologicznej (2008)

Dziedziny: Neurologia

Każdego dnia w Stanach Zjednoczonych urazy są przyczyną   ponad 16 000 zgonów, wśród kt&oa...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >


««  «   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10    »  »»