Wytyczne w tej dziedzinie:

Lecznie pierwszego epizodu niesprowokowanego napadu drgawek u dzieci (2003)

Dziedziny: Neurologia

Ocenia się, że rocznie w Stanach Zjednoczonych występuje od 25 tyś. do 40 tyś. niesprowokowanych napadów p...

Autor: Child Neurology Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Migrena u dzieci i młodzieży - leczenie farmakologiczne (2004, aktualna wytyczna)

Dziedziny: Neurologia, Pediatria

Migrenowe bóle głowy są powszechne u dzieci i coraz częściej zdarzają się wśród młodzieży. Czę...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Mitoksantron w leczeniu stwardnienia rozsianego (2003)

Dziedziny: Farmakologia, Neurologia

Chlorowodór mitoksantronu (Novantrone) jest antracenedionem, stosowanym jako lek przeciwnowotworowy w leczeniu ...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Modyfikacja terapii stwardnienia rozsianego (2002)

Dziedziny: Neurologia

Celem niniejszej oceny jest rozważenie klinicznej użyteczności elementów modyfikujących chorobę, uwzględn...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Mózgowe porażenie dziecięce - ocena diagnostyczna (2004)

Dziedziny: Neurologia

Porażenie mózgowe (CP - cerebral palsy) może być opisane jako zaburzenie kontroli ruchów i postawy, p...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

MRI w ocenie bólu dolnego odcinka pleców (1994, potwierdzono aktualność w 2010)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Ogólna definicja bólu  w dolnym odcinku pleców (LBS - low-back syndromei) mówi o miej...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Nagła utrata słuchu (2012)

Dziedziny: Neurologia

Niniejsze wytyczne głównie skupiają się na nagłej utracie słuchu (SSNHL - sudden sensorineural hearing los...

Autor:

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Natalizumab (Tysabri) w leczeniu stwardnienia rozsianego (2008)

Dziedziny: Farmakologia, Neurologia

Stwardnienie rozsiane (MS - multiple sclerosis) jest przewlekłą chorobą zapalną, charakteryzującą się uszkodzen...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Neuralgia nerwu trójdzielnego - ocena diagnostyczna i leczenie (2008)

Dziedziny: Neurologia

Ostatnia klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy rozróżniła dwa podtypy neuralgii nerwu...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Neuroobrazowanie u noworodka (2002)

Dziedziny: Neonatologia, Neurologia

Pomimo rozwoju coraz bardziej wyrafinowanych technik opieki medycznej, częstotliwość występowania niepełnosprawno...

Autor: Child Neurology Society

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >


««  «   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9    »  »»