Wytyczne w tej dziedzinie:

Guzy neuroendokrynne (2010)

Dziedziny: Neurologia

Guzy neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe (GEP NET) to grupa nowotworów wywodzących się z ro...

Autor: Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Ilościowe testowanie czucia (2003, potwierdzono aktualność w 2008)

Dziedziny: Neurologia

Systemy ilościowego testowania czucia (QST - quantitative sensory testing) zostały opracowane zostały do oceny jako...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Immunizacja a stwardnienie rozsiane (2002)

Dziedziny: Neurologia

Pomimo toczących się dyskusji na temat bezpośredniej lub pośredniej roli patogenicznej wielu czynników zaka...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Immunoterapia w leczeniu zespołu Guillaina-Barrégo (2003, potwierdzono aktualność w 2008, aktualna wytyczna)

Dziedziny: Neurologia

Zespół Guillaina-Barrégo występuje od 1 do 4 osoby na 100 000 rocznie na całym świecie. Choroba ta p...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Kliniczna ocena i leczenie poprzecznego zapalenia rdzenia (2011)

Dziedziny: Neurologia

Poprzeczne zapalenie rdzenia (TM - transverse myelitis) to  zapalenie tkanki rdzenia kręgowego, występuje u od ...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Kobieta z epilepsją w ciąży - teratogeneza i wyniki przedporodowe (2009)

Dziedziny: Neurologia, Ginekologia i położnictwo

Ostatnio przeprowadzone badania populacji w Stanów Zjednoczonych dotyczące diagnostyki epilepsji wskazują, ż...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Kobiety z epilepsją w ciąży - komplikacje położnicze i zmiana w częstości napadów drgawkowych (2012)

Dziedziny: Neurologia, Ginekologia i położnictwo

Ostatnio przeprowadzone badania populacji w Stanów Zjednoczonych dotyczące diagnostyki epilepsji wskazują, ż...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Kobiety z epilepsją w ciąży - witamina K, kwas foliowy, poziomy krwi oraz karmienie piersią (2009)

Dziedziny: Neurologia, Ginekologia i położnictwo

Ostatnio przeprowadzone badania populacji w Stanów Zjednoczonych dotyczące diagnostyki epilepsji wskazują, ż...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Krwotok podpajęczynówkowy z pękniętego tętniaka - postępowanie (2012)

Dziedziny: Neurologia

Częstotliwość występowania udaru wśród dorosłych osób z niezastawkowym migotaniem przesionkó...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Krwotok podpajęczynówkowy z pękniętego tętniaka (2009)

Dziedziny: Neurologia, Kardiologia

Duże, międzynarodowe badania, przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia, wykazały, że współczyn...

Autor: American Stroke Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >


««  «   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8    »  »»