Wytyczne w tej dziedzinie:

Włączenie udaru w ryzyko sercowo-naczyniowe (2012)

Dziedziny: Neurologia, Kardiologia

Oszacowanie całkowitego ryzyka niedokrwiennej choroby serca (CHD - coronary heart disease) i choroby sercowo-naczynio...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Wtórny udar niedokrwienny mózgu i napady przemijającego niedokrwienia mózgu (2008)

Dziedziny: Neurologia

Artykuł zawiera wytyczne, które zostały wybrane z obszernej publikacji. Pominięto w nim kilka zagadnień, na...

Autor: European Stroke Organisation

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Wycięcie grasicy w miastenii autoimmunologicznej (2000, potwierdzono aktualność w 2010)

Dziedziny: Neurologia

W 1939 roku dr Blalock i współpracownicy ogłosili remisję uogólnionej miastenii u 21-letnich kobiety ...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Wykorzystanie poziomu prolaktyny w rozpoznaniu napadówpadaczkowych/drgawkowych (2005, potwierdzono aktualność w 2008)

Dziedziny: Neurologia

Prolaktyna (PRL), uwalniana z przysadki mózgowej, jest kontrolowana przez podwzgórze za pomocą czynnika...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Zaburzenia świadomości - skala oceny (2011)

Dziedziny: Neurologia

Stanu świadomości nie da się zaobserwować bezpośrednio. Dlatego ocena kliniczna osób z zaburzeniami świad...

Autor: Brain Injury-Interdisciplinary Special Interest Group

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Zakrzepica naczyń żylnych mózgu

Dziedziny: Neurologia

Aktualne wytyczne American Heart Association (AHA) i American Stroke Association (ASA) dotyczą postępowania w zakrze...

Autor: American Stroke Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego

Dziedziny: Neurologia

Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego należy do rzadkich chorób demielinizacyjnych. Autorka ...

Autor: Dr n. med. Mirowska-Guzel Dagmara

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Zapobieganie bólów głowy po nakłuwaniu dolędźwiowym - ocena (2000, potwierdzono aktualność 2008)

Dziedziny: Neurologia

Ból głowy jest powszechnym następstwem po nakłuwania ldoędźwiowym (LP - lumbar puncture), wykonywanym w ce...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Zapobieganie bólów głowy po nakłuwaniu dolędźwiowym - uzupełnienie (2005)

Dziedziny: Neurologia

W 2000 roku pojawiiła się oryginalna publikacja opisująca metody  profilaktykę bólu głowy po wkuciu d...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Zastosowanie badania prolaktyny w rozpoznaniu napadów epileptycznych (2005)

Dziedziny: Neurologia

Prolaktyna, wydzielana przez przysadkę mózgową, jest kontrolowana przez podwzgórze poprzez inhibitor p...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >


««  «   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15    »  »»