Wytyczne w tej dziedzinie:

Stwardnienie rozsiane (2003)

Dziedziny: Neurologia

Z przyjemnością zapraszamy do zgłębienia niniejszej wytycznej dotyczącej postępowania w przypadku stwardnienia r...

Autor: Royal College of Physicians

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Symetryczna polineuropatia dystalna - definicja na potrzeby badań klinicznych (2005, potwierdzono aktualność w 2008)

Dziedziny: Neurologia

Polineuropatia jest powszechnym schorzeniem neurologicznym, o różnych etiologiach. Chociaż doświadczeni leka...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Śródoperacyjny monitoring rdzenia z użyciem sensorów somatycznych i przezczaszkowych, elektromotorycznych potencjałów wywołanych (2012)

Dziedziny: Neurologia, Diagnostyka obrazowa

Niedowład ciała, paraplegia i quadriplegia to powikłania po operacji chirurgicznej rdzenia oraz pewnych operacji t...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Terapia medyczna osłabienia mięśni ocznych (miastenii ocznej) (2007)

Dziedziny: Neurologia, Okulistyka

Miastenia (osłabienie mięśni) jest rzadkim zaburzeniem neurologicznym, z swystępowaniem u 5-15 przypadków n...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Terapia objawowa bolesnych kurczy mięśni (2010)

Dziedziny: Neurologia

Kurcze mięśni są mimowolnymi, ogólnie bolesnymi skurczami mięśnia lub grupy mięśni. Niektórzy pac...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Terapiiaostrego udaru niedokrwiennego z wykorzystaniem wewnątrzżylnego podania tkankowego aktywatora plazminogenu (2009)

Dziedziny: Neurologia, Kardiologia

Aktualne wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami z ostrym udarem niedokrwiennym, wydane przez Rade Udaru Ameryk...

Autor: American Stroke Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Trudności w uczeniu się i dysleksja a wzrok - raport techniczny (2011)

Dziedziny: Okulistyka, Neurologia

Trudności w uczeniu się to ogólny termin, określający wiele różnorodnych zaburzeń, które sp...

Autor: American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Trudności w uczeniu się, dysleksja a wzrok - deklaracja polityki (2009)

Dziedziny: Okulistyka, Neurologia

Trudności w uczeniu się, włącznie z problemami z czytaniem, są powszechnie rozpoznawane u dzieci. Ich pochodzenie...

Autor: American Academy of Ophthalmology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Udar mózgu - diagnostyka i wstępne postępowanie w przypadku ostrego udaru mógu i ataku niedokrwiennego (2008)

Dziedziny: Neurologia

Udar mózgu jest możliwy do zapobieżenia oraz jest uleczalny. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrastająca i...

Autor: National Institute for Health and Clinical Excellence

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Udar mózgu - postępowanie (2002)

Dziedziny: Neurologia

Dokument przedstawia stanowisko ESI w kwestii postępowania w udarze mózgu. Autorzy dostrzegają konieczność ...

Autor: European Stroke Organisation

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >


««  «   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15    »  »»