Wytyczne w tej dziedzinie:

Silikonowe implanty piersi a zaburzenia neurologiczne (1997, potwierdzono aktualność w 2010)

Dziedziny: Neurologia, Medycyna estetyczna

w literaturze medycznej można znaleźć prawie 700 artykułów dotyczących  , identyfikujących choroby p...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Spastyczność u dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym - leczenie farmakologiczne (2010)

Dziedziny: Neurologia, Pediatria

Częstość występowania porażenia mózgowego (CP - cerebral palsy) stwierdzono 3,6 na 1 000  u ośmiolat...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Specyficzne zmiany wewnątrzczaszkowe w AIDS(1998, potwierdzono aktualność w 2007)

Dziedziny: Neurologia

Specyficzne  zmiany wewnątrzczaszkowe stanowią aż połowę zaburzeń neurologicznych związanych z zakażeniem...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Stan padaczkowy u dorosłych (2010)

Dziedziny: Neurologia

Celem tej pracy jest przeglądowe przedstawienie problemu stanu padaczkowego u dorosłych. Jest to poważny stan neuro...

Autor: European Federation of Neurological Societies

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Standardy postępowania w nowoczesnym leczeniu objawowym w stwardnieniu rozsianym (2013)

Dziedziny: Neurologia

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex – SM) jest przewlekłą zapalno-demielinizacyjną chorobą ośr...

Autor: Prof. dr hab. n. med. Selmaj Krzysztof

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz innych terapii prewencji migreny u dorosłych (2012)

Dziedziny: Neurologia

Badania epidemiologiczne wykazały, że około 38% bólów migreny wymaga terapii prewencyjnej, ale w rzec...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Stosowanie plazmaferezy w leczeniu chorób neurologicznych (2011)

Dziedziny: Neurologia

Praca zawiera wytyczne, co do stosowania metody oczyszczania osocza w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerw...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Stosowanie telemedycyny w ramach Systemów Opieki Udarowej (2009)

Dziedziny: Neurologia, Kardiologia

Sprawa opieki nad pacjentami z ostrymi udarami rozwija się błyskawicznie, wiele stanów, otwierane są nowe ce...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Stosowanie zewnątrzoponowych injekcji sterydów w leczeniu bólu korzonkowo-lędźwiowego (2007)

Dziedziny: Neurologia

Przewlekły ból pleców i związany z nim niedowład ciała jest poważnym problemem zdrowotnym. Bolesno...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Strategie neuroprospektywne oraz alternatywne terapie choroby Parkinsona (2006)

Dziedziny: Neurologia

Choroba Parkinsona jest neurodegeneratywnym zaburzeniem charakteryzującym sie klasycznymi objawami spowolnienia rucho...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >


««  «   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14    »  »»