Wytyczne w tej dziedzinie:

Cukrzyca - opracowanie uniwersalnego planu opieki zdrowotnej (2011)

Dziedziny: Diabetologia, Endokrynologia

Następujące kryteria mogą być stosowane w rozpoznaniu cukrzycy: - poziom  glukozy w surowicy na czczo (po o...

Autor: American Association of Clinical Endocrinologists

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Cukrzyca (1999)

Dziedziny: Diabetologia

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwie organizacje – American Diabetes Association (1997) oraz Światow...

Autor: World Health Organization

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Cukrzyca typu 1 - diagnostyka I leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży (2004)

Dziedziny: Diabetologia

Cukrzyca typu 1 jest jedną z najczęstszych chorób dzieciństwa. Dzieci i młodzież cierpiąca na cukrzycę t...

Autor: National Institute for Health and Clinical Excellence

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Cukrzyca typu 1 u dorosłych - diagnostyka i leczenie w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej (2004) - Część 1

Dziedziny: Diabetologia

Jest dla nas wielką przyjemnością zaprezentować niniejsze wytyczne praktyki klinicznej, dotyczące cukrzycy typu 1...

Autor: Royal College of Physicians

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży cz. I i II

Dziedziny: Diabetologia

Cukrzyca stanowi poważny problem zdrowotny na całym świecie. Zjawiskiem bardzo niepokojącym jest zwiększająca si...

Autor: International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży cz. III i IV

Dziedziny: Diabetologia

W części trzeciej wytycznych, zaprezentowano dwa najczęstsze powikłania cukrzycy typu 1: hipoglikemię i cukrzycę...

Autor: International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Cukrzyca typu 1 u dzieci, młodzieży i dorosłych (2011)

Dziedziny: Diabetologia, Pediatria

Cukrzyca typu 1 staje się coraz powszechniejszą chorobą w Australii. Obecnie choroba ta jest nieuleczalna i nieznan...

Autor: Australian Diabetes Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Cukrzyca typu 2 - leczenie w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej (aktualizacja 2008 z roku 2002)

Dziedziny: Diabetologia

W roku 2007 Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w USA powzięło kroki, niezwykle dla chorób nieinfekcyj...

Autor: Royal College of Physicians

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Cukrzyca typu 2 - prewencja i leczenie problemów ze stopami (2003)

Dziedziny: Diabetologia

Celem niniejszych wytycznych jest dostarczenie zaleceń wspomagających pracowników służby zdrowia w lecznict...

Autor: Royal College of General Practitioners

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Cukrzyca w ciąży - leczenie cukrzycy i komplikacji choroby począwszy od rozpoznania aż do okresu poporodowego (2008)

Dziedziny: Diabetologia

Cukrzyca jest zaburzeniem metabolizmu węglowodanów - choroba ta wymaga natychmiastowej zmiany przyzwyczajeń ...

Autor: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >


1   |   2   |   3    »  »»