MedicalGuidelines.pl poleca:

Wytyczne Diagnostycznoterapeutyczne dla Lekarzy POZ - Pacjent z łagodnym rozrostem stercza i chorobami współistniejącymi
Czasopismo Medical Cases- nr 1 sierpień 2015




Piksel

Terminarz wydarzeń

Nie przegap najciekawszych wydarzeń roku!


Piksel

Bezpieczny powrót do szkół - wytyczne MEN, MZ i GIS dla placówek oświaty

Opublikowano:

Autor:



Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dla dyrektorów w momencie zagrożenia. Wytyczne dla szkół i innych placówek oświaty. Zaprezentowano na konferencji prasowej zapowiadającej nowy rok szkolny. 

 

“Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.” - napisał GIS w swoim komunikacie. 

 

Działając w porozumieniu: MEN, MZ oraz GIS przygotowały trzy warianty postępowania w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie. 

 

“Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu. 

Wariant C – kształcenie zdalne 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.” 

 

Naukę w szkołach przerwano w Polsce decyzją Premiera 11 marca 2020, od tego dnia do końca roku szkolnego 2019/2020 zajęcia odbywały się zdalnie. Teraz uczniowie mają wrócić do szkół od 1 września 2020 roku. 

 


powrót