MedicalGuidelines.pl poleca:

Wytyczne Diagnostycznoterapeutyczne dla Lekarzy POZ - Pacjent z łagodnym rozrostem stercza i chorobami współistniejącymi
Czasopismo Medical Cases- nr 1 sierpień 2015
Piksel

Terminarz wydarzeń

Nie przegap najciekawszych wydarzeń roku!


Piksel

Analiza bioinformatyczna kluczowych długich genów RNA w raku pęcherza

Opublikowano:

Autor:Rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych, urologicznych. Około 20% wszystkich przypadków raka pęcherza ma charakter złośliwy, taki przypadek daje złe rokowania ze względu na ryzyko przerzutów. Dlatego badania nad tym nowotworem są niezbędne, zwłaszcza nad jego mechanizmami molekularnymi co pomoże w wykrywaniu choroby na wcześniejszym etapie. O tym czytamy w artykule 

“Analiza bioinformatyczna ekspresji kluczowych długich międzygenowych genów RNA niekodujących białek w raku pęcherza moczowego” 

 

 
“Niekodujące RNA (ncRNA) były rodzajem RNA pozbawionym funkcjonalności kodującej białka. Wraz z rozwojem wysokoprzepustowych technik sekwencjonowania odkrywa się coraz więcej ncRNANcRNA są klasyfikowane według 2 klas według długości transkryptu. Długość do 200 nukleotydów definiuje się jako krótkie ncRNA, w tym mikroRNA (miRNA), małe interferujące RNA (siRNA) i małe jądrowe RNA (snRNA). Klasa długich ncRNA (lncRNA) składa się z ncRNA o nukleotydach powyżej 200. LncRNA były wcześniej nieznanymi jednostkami w genomie. Kodujące i niekodujące RNA regulują wzajemną ekspresję za pośrednictwem wspólnych miRNA, które je celują. Mechanizm ten jest znany jako konkurujące endogenne RNA (ceRNA). Zastosowano nowe podejście do rekonstrukcji sieci ceRNA dla nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego w oparciu o dane ekspresji genów kodujących i niekodujących, które pokazują, że lncRNA CARMN, FENDRR i ADAMTS9-AS2 mogą regulować MEG3 w komórkach pozamięśniowych inwazyjny rak pęcherza moczowego poprzez gąbkę niektórych ważnych miRNA. Ostatnio ncRNA przyciąga coraz większą uwagę w odniesieniu do ich roli w raku pęcherza i możliwości wykorzystania ich w celu zapewnienia bardziej specyficznego leczenia pacjentom.” - piszą autorzy

 

Raka pęcherza moczowego często rozpoznaje się późno co wiąże się z dużo gorszym rokowaniem. Poza klinicznym podejrzeniem, kluczowe jest znalezienie skutecznych biomarkerów, które pomogą w wykrywaniu choroby w jej wczesnym stadium. 

 

“W tym badaniu zidentyfikowaliśmy 2 nowe lncRNA dla raka pęcherza moczowego: LINC00460, które były podwyższone w tkankach raka pęcherza w porównaniu z parami prawidłowych tkanek pęcherza, oraz ADAMTS9-AS1, który był wyrażany na niskim poziomie w tkankach raka pęcherza w porównaniu z normalnymi tkankami pęcherza. Odkryliśmy, że geny związane z LINC00460 były powiązane z cytokinami i mediatorami zapalenia. W mikrośrodowisku guza komórki i cząsteczki zapalne wpływają na prawie każdy aspekt progresji raka, w tym zdolność komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów. Te cechy kliniczno-patologiczne, które ułatwiają stan zapalny i przerzuty, mogą przyczyniać się do złego wyniku. Stwierdziliśmy, że wysoka ekspresja genu ADAMTS9-AS1 była istotnie związana z krótszym OS i DFS u pacjentów z rakiem pęcherza. Co więcej, geny centralne związane z ADAMTS9-AS1 były związane z powstawaniem guzów i progresją raka pęcherza. Nasze odkrycia sugerują, że LINC00460 i ADAMTS9-AS1 mogą odgrywać ważną rolę w progresji raka pęcherza i mogą działać jako podstawowe biomarkery.” - informują autorzy 

 

 

“O ile nam wiadomo, jest to pierwsze badanie identyfikujące te lncRNA jako przydatne biomarkery raka pęcherza. Nasze odkrycia dostarczają dalszych informacji na temat mechanizmów leżących u podstaw lncRNA w raku pęcherza.” - czytamy w konluzji.


powrót