Informacje

Dr Leszek Masłowski
Chirurg, angiolog
Kierownik Oddziału Angiologicznego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H.Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

Tel: (71) 32 70 442