Informacje

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych oraz chorób zakaźnych

Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław

Hepatologiczna Poradnia Specjalistyczna
Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS
ul. Leśna 8
59-300 Lubin
Tel. 76 746 62 21
Tel. 76 746 62 23