Informacje

Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka
Anestezjolog
Krajowy konsultant w dz. anestezjologii i intensywnej terapii
Kierownik Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Lindleya 4
02–005 Warszawa


Tel: (22) 502 17 21
Fax: (22) 502 21 03
E-mail: ewa.mayzner@gmail.com