Informacje

Prof. Keith Fox posiada stanowisko Ordynatora Kardiologii na Uniwersytecie, Profesorem Kardiologii Brytyjskiej Fundacji Serca oraz Konsultantem w dz. Kardiologii w Royal Infirmary w Edynburgu.

Wcześniejsze stanowiska, jakie piastował, to: zastępca ordynatora medycyny wewnętrznej i kardiologii na Uczelni Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, St. Louis, USA, oraz starszym wykładowcą kardiologii oraz honorowym konsultantem w dz. kardiologii na Uczelni Medycznej Uniwersytetu Walii w Cardiff. Przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych i Radiologicznych Uniwersytetu w Edynburgu (do 2010 r.) 
Profesor Fox był jednym z założycieli Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz był jego członkiem zarządu. Prowadził sekcję badań nad chorobą niedokrwienną serca przy Komisji Naukowej w ramach Programu Naukowo-Badawczego ESC. 
Jest Przewodniczącym Brytyjskiego Towarzystwa Sercowo-Naczyniowego (2009-2012). Wygłosił najnowszą prezentację na temat ostrych zespołów wieńcowych w Amerykańskim Stowarzyszeniu Serca (AHA) oraz kluczowe wykłady plenarne w Amerykańskim Stowarzyszeniu Kardiologicznym (ACC), w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym (ESC) oraz na wszystkich największych konferencjach międzynarodowych. W 2010 r. został nagrodzony Srebrnym Medalem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) za swój wybitny wkład w rozwój światowej kardiologii.

Głównymi zainteresowaniami naukowymi prof. Fox są mechanizmy działania oraz objawy ostrej choroby tętnic wieńcowych, a jego praca obejmuje bardzo szeroki wachlarz zagadnień, poczynając od badań nad leżącymi u podstaw choroby procesami biologicznymi, aż do badań in vivo oraz badań klinicznych.

Prof. Fox jest laureatem wielu różnych nagród, włączając w to wyróżnienia związane z prowadzonymi przez niego wykładami programowymi na największych konferencjach i kongresach.
Jest autorem ponad 510 publikacji. Został zaproszony do napisania artykułu w czasopiśmie "Circulation" (11 października 2007), który wzbudził olbrzymie zainteresowanie o zasięgu światowym. 
Wszystkie jego prace są bardzo często cytowane (wg statystyk, do 2010r. liczba cytatów wyniosła 23,739 razy).
 Prof. Keith Fox
Kardiolog
University of Edinburgh
Old College South Bridge
Edinburgh
Midlothian EH8 9YL
Wielka Brytania

E-mail: k.a.a.fox@ed.ac.uk