Informacje

Profesor Roger Gadsby zdobył kwalifikacje lekarskie na Uniwersytecie Birmingham w 1974 roku. Po szkoleniu podyplomowym na w Birmingham, dołączył do ogólnej praktyki lekarskiej Redroofs w Nuneaton (1979). W 1999 został Starszym Partnerem w tej dziewięcioosobowej grupie lekarzy-wykładowców.

Prof. Gadsby otworzył praktykę kliniczną w zakresie cukrzycy w 1984 r. i od tego czasu wykładał i pisał o tej chorobie. Napisał cztery książki o cukrzycy, dziesięć rozdziałów do książek o podobnej tematyce oraz ponad 200 artykułów i tekstów.
W 1992 roku prof. Gadsby został wykładowcą na Uniwersytecie w Warwick w niepełnym wymiarze godzin, gdzie poddawał ocenie akredytowane programy edukacyjne dotyczące cukrzycy. 
Prof. Gadsby zajmuje obecnie stanowisko Profesora Klinicznego na Uniwersytecie Medycznym w Warwick. Opracował, we współpracy z kolegami, Warwick Diabetes Care, która rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2000 roku z aspiracjami do bycia światowej sławy centrum doskonałości, dostarczającym najwyższej jakości standardy edukacji, badań, informacji oraz materiałów o cukrzycy, celem podniesienia jakości prewencji i leczenia cukrzycy. Ponad 8 tyś. pracowników służby zdrowia, głównie lekarzy medycyny ogólnej i pielęgniarek, odebrało Certyfikat ukończenia Programu Opieki Cukrzycowej.
Prof. Gadsby jest Klinicznym Przewodniczącym Specjalistycznej Biblioteki Cukrzycy w Narodowej Bibliotece Zdrowia. Założył oraz był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Cukrzycy (Primary Care Diabetes Society) w Wielkiej Brytani oraz był jego skarbnikiem w latach 2005-2008.
Prof. Gadsby został członkiem grupy opracowywującej cztery wytyczne kliniczne dot. cukrzycy, opublikowane przez NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) w Wielkiej Brytanii. Był również członkiem grupy opracowywującej wytyczne dot. cukrzycy typu 2, opublikowanych przez IDF (International Diabetes Federation) w październiku 2005.
Został nagrodzony MBE za "zasługi w dziedzinie prewencji i leczenia cukrzycy i dla NHS" w czerwcu 2009 r. Prof. Roger Gadsby 
Diabetolog
Associate Clinical Professor at University of Warwick
Educational Development & Research Team 
Medical School Building 
Gibbet Hill Campus 
University of Warwick 
Coventry 
CV4 7AL

Tel: +442476573101
E-mail: roger.gadsby@warwick.ac.uk