Informacje

DOŚWIADCZENIE AKADEMICKIE I ZAWODOWE

 

 • 2012 do chwili obecnej   Kierownik Katedry I Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej I Cynnościowej WUM                  
 • 2011                            Profesor Urologii
 • 2009-2012                    Zastępca Kierownika  Katedry I Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM
 • 2007-2011                    Przewodniczący Uroginekologii – jednostki  funkcjonalnej
 • 2004-2007                    starszy członek personelu, urolog konsultant, kierownik Działu Badań Neurourologii
 • 2001-2004                    młodszy pracownik, kierownik Działu Badań Neurourologii
 • 1998-2001                    rezydent urologii i szef laboratorium urodynamicznego
 • 1996-1998                    rezydent chirurgii

 

 

Członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Członek Komitetu Naukowego, Członek Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU).
Członek Zarządu, Członek Komitetów: Edukacyjnego, Neurourologii, Szkoły Urodynamicznej Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS).

Członek założyciel Towarzystwa Badawczego Międzynarodowych Konsultacji na temat Inkontynencji (ICI-RS).
Członek komitetu redakcyjnego „Neurourology and Urodynamics”, „Central European Journal of Urology”, „Kwartalnika NTM”.

Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

EDUKACJA


W 1994 r. ukończył Śląską Akademię Medyczną, w 1995 r. obronił rozprawę doktorską w Warszawskiej Akademii Medycznej, w 2004 r. uzyskał tytuł specjalisty urologa w Klinice Urologii AM w Warszawie, w 2007 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w 2011 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych

 

PUBLIKACJE

 

 • Ponad 250 oryginalnych artykułów
 • 18 rozdziałów książek i 3 książki
 • Ponad 100 prezentacji kongresowych
 • Ponad 100 wykładów (krajowych i międzynarodowych)

 

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lindleya 4, 02-005 Warszawa