Informacje

Profesor Claude Schulman

Biografia

 

          Profesor Claude Schulman jest kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Erasme Uniwersytetu Klinicznego w Brukseli oraz profesorem urologii na Uniwersytecie Brukselskim w Belgii. Jest Emerytowanym Redaktorem „European Urology”, oficjalnego czasopisma Europejskiego Stowarzyszenia Urologii (EAU) oraz byłym redaktorem naczelnym tegoż czasopisma od czasu powstania w 1975r. aż do 2005r. Jest członkiem Redakcji wielu różnych czasopism. Był w przeszłości Prezydentem Kongresu EAU 2000. Otrzymał nagrodę EAU „Za Życiowe Osiągnięcia”, rozdaną po raz pierwszy w 2006r. Po otrzymaniu tytułu doktora nauk medycznych, a później profesora (MD, PhD), opublikował ponad 500 artykułów, w większości w międzynarodowych czasopismach o tematyce urologicznej, oraz przyczynił się do stworzenia wielu rozdziałów do kilku znanych na całym świecie podręczników poświęconych urologii. Profesor Schumann jest ponadto autorem pięciu książek o urologii. Jest członkiem 20 międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Profesor Schuman był aktywnym uczestnikiem ponad 500 międzynarodowych spotkań i został zaproszony jako Gość Honorowy na wiele zaawansowanych, podyplomowych kursów urologicznych, sympozjów i wykładów w Europie, południowej oraz północnej Afryce.

Jego głównym obszarem zainteresowań w urologii to rak prostaty, uroonkologia, zdrowie mężczyzn oraz żeńskie hormony.

 

Prof. Claude Schulman

Urologist

Cliniques Universitaires de Bruxelles
Universite Libre de Bruxelles
Hopital Erasme
Route de Lennik 808-B-1070
Brussels, Belgium

Telephone: 02-555-36-14

Fax: 32-2-555-36-99

E-mail: Claude.Schulman@ulb.ac.be