Wytyczne w tej dziedzinie:

Choroby przenoszone drogą płciową (2006)

Dziedziny: Epidemiologia

Część pierwsza dotyczy chorób objawiających się występowaniem owrzodzeń narządów płciowych...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Choroby wywoływane przez prątki niegruźlicze (2007)

Dziedziny: Epidemiologia

Stanowsko American Thoracic Society I Infectious Diseases Society of America dotyczące chorób wywołanych...

Autor: Infectious Diseases Society of America

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Ciężka sepsa i wstrząs septyczny (2004)

Dziedziny: Epidemiologia

Opracowanie prezentuje wytyczne dotyczące leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego. Zwraca uwagę na koniecz...

Autor: European Society of Intensive Care Medicine

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-24

czytaj >

Ciężka sepsa i wstrząs septyczny (2008)

Dziedziny: Epidemiologia

Dokument stanowi aktualizację wcześniejszych wytycznych. W nowych zaleceniach, większy nacisk położono na podkre...

Autor: European Society of Intensive Care Medicine

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-24

czytaj >

Ekspozycja pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV (2001)

Dziedziny: Epidemiologia

Wytyczne dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w służbie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, tec...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Ekspozycja pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV (2002)

Dziedziny: Epidemiologia

Wytyczne dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w służbie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, tec...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Ekspozycja pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV (2003)

Dziedziny: Epidemiologia

W dokumencie przedstawiono wytyczne na temat postępowania po ekspozycji na HBV, HCV i (lub) HIV wraz z ich uzasadnien...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Grypa - zapobieganie zachorowaniom (1999)

Dziedziny: Epidemiologia

Wirus grypy, będący jedną z najczęstszych przyczyn epidemii na świecie, wymaga dokładnego omówienia. Z te...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Grypa - zapobieganie zachorowaniom (2004)

Dziedziny: Epidemiologia

Artykuł stanowi przegląd wiadomości na temat zachorowania na grypę oraz jej profilaktyki. We wstępie możemy znal...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Grypa - zapobieganie zachorowaniom (2006)

Dziedziny: Epidemiologia

Artykuł zawiera informacje na temat inwazyjnej choroby pneumokokowej, skupiając uwagę na aktualizacji zaleceń amer...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >


1   |   2   |   3   |   4   |   5    »  »»