Wytyczne w tej dziedzinie:

Chorba zakrzepowo-zatorowa - profilaktyka (2005)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Grupa Ekspertów dokonała podsumowania dostępnych danych w postaci tabel i opisowego komentarza oraz sformuło...

Autor: Prof. dr hab. n. med. Zawilska Krystyna

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Choroba tętnic krezkowych

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Zalecenia dotyczą rozpoznania i leczenia choroby tętnic krezkowych. Autorzy dzielą niedokrwienie jelit na ostre (ws...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Choroba tętnic nerkowych

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Artykuł przedstawia wytyczne na temat rozpoznania i leczenia choroby tętnic nerkowych (zwężenie tętnic nerkowych ...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Choroby tętnic obwodowych (2006)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia, Kardiologia

Artykuł zawiera wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych (ChTO): aorty brzusznej...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Choroby tętnic obwodowych (2011)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia, Kardiologia

Zagadnienia rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych, zawierające wybrane zalecenia z wytycznych z 2...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Hipercholesterolemia rodzinna - rozpoznanie i leczenie (2008)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

W niektórych przypadkach wysokie stężenie cholesterolu we krwi spowodowane jest odziedziczonym defektem genet...

Autor: Royal College of General Practitioners

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Hipercholesterolemia u dorosłych - wykrywanie, ocena i leczenie (2002)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Ten obszerny raport składa się z V części. Omówiono w nim problem hipercholesterolemii, skupiając się na ...

Autor: National Heart, Lung and Blood Institute

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Miażdżyca - prewencja wtórna (2006)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Artykuł stanowi odpowiedź amerykańskich towarzystw kardiologicznych na wyniki nowych badań klinicznych, przeprowad...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe - diagnostyka i leczenie

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Choroby naczyń nerkowych stanowią jedną z głównych przyczyn nadciśnienia tętniczego. Artykuł ma na celu ...

Autor: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego Prof hab. dr n. med Więcek Andrzej

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Nadciśnienie tętnicze

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Dokument podkreśla znaczenie oceny całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z nadciśnieniem tętn...

Autor: Prof. dr hab. n. med. Fagard Robert

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >


1   |   2   |   3   |   4    »  »»