Wytyczne w tej dziedzinie:

Antykoagulanty i leki przeciwpłytkowe w ostrym udarze niedokrwiennym (2002, potwierdzono aktualność w 2008)

Dziedziny: Neurologia, Kardiologia

Udar wciąż pozostaje powszechnym i kosztownym problemem całego świata, jednak dokonano znacznego postępu w ostatn...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Arytmia komorowa - prewencja i zapobieganie nagłej śmierci kardiologicznej

Dziedziny: Kardiologia

Fragment tekstu   Istnieje kilka świetnych wytycznych dotyczących leczenia pacjentów cierpiących na ary...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory serca - rozpoznanie i postępowanie (2011)

Dziedziny: Kardiologia

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory serca (ARVC - arrhytmogenic right vetricular cardiomyopathy) jest dziedziczna...

Autor: Cardiac Society of Australia and New Zealand

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Ból lub dyskomfort w klatce piersiowej o z podejrzeniem etiologii kardiologicznej z niedawnym wystąpieniem - ocena i diagnostyka (2010)

Dziedziny: Kardiologia

Wytyczne obejmują ocenę oraz diagnostykę osób z niedawnym wystąpieniem bólu lub dyskomfortu w klatce...

Autor: National Clinical Guideline Centre

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Choroba aorty klatki piersiowej - diagnostyka i leczenie (2010)

Dziedziny: Kardiologia

Fragment tekstu   Aorta klatki piersiowej jest podzielona na cztery części: korzeń aorty (który obejmuj...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Choroba sercowo-naczyniowa u kobiet w ciąży

Dziedziny: Kardiologia, Ginekologia i położnictwo, Choroby wewnętrzne

Wytyczne przedstawiają schemat rozpoznawania chorób sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Omawiają poszcze...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Choroba sercowo-naczyniowa w praktyce klinicznej - prewencja

Dziedziny: Kardiologia

Wytyczne dotyczące postępowania oraz uzgodnienia ekspertów służą podsumowaniu i ocenie wszelkich dostępny...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Choroba sercowo-naczyniowa w praktyce klinicznej - z perspektywy amerykańskiej

Dziedziny: Kardiologia

Ostatnio uaktualnione wytyczne European Society of Cardiology (ESC) dotyczące prewencji chorób sercowo-naczyni...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Choroba tętnic obwodowych - leczenie (2005)

Dziedziny: Kardiologia

Fragment tekstu   Choroba tętnic obwodowych obejmuje swoim zasięgiem niewieńcowe objawy tętnicze, któr...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Choroba tętnic zewnątrzczaszkowych szyjnych i kręgowych - postępowanie (2011)

Dziedziny: Neurologia, Kardiologia

Obrazowanie rezonansem magnetycznym ze wzmocnionym kontrastem (CE-MRA - contrast-enhenced magnetic resonance imaging) ...

Autor: American Academy of Neurology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >


1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8    »  »»