MedicalGuidelines.pl poleca:

Wytyczne Diagnostycznoterapeutyczne dla Lekarzy POZ - Pacjent z łagodnym rozrostem stercza i chorobami współistniejącymi
Czasopismo Medical Cases- nr 1 sierpień 2015
Piksel

Terminarz wydarzeń

Nie przegap najciekawszych wydarzeń roku!


Piksel

Opinia Prezesa – o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024”

Opublikowano:

Autor:

Link :W uzasadnieniu opinii nr 46/2021 z dnia 10 sierpnia 2021r. możemy przeczytać, iż projekt programu dzięki swoim założeniom, będzie cennym dodatkiem do już funkcjonujących świadczeń gwarantowanych. Obecnie w Polsce szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae nie są finansowane ze środków publicznych wśród osób, do których kierowany jest program. Realizuje on dwa priorytety zdrowotne z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 469). Określona grupa docelowa programu, budżet oraz planowane działania są zgodne z wytycznymi.

 

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia programu jest uwzględnienie uwag Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w celu bezpiecznej i efektywnej realizacji. Wątpliwości wzbudziły cel główny, cele szczegółowe oraz mierniki efektywności. Wymagają one uzupełnienia i dopracowania. Wskazówki dotyczyły również uzupełnienia programu w zakresie ewaluacji o stan wskaźników przed rozpoczęciem realizacji.

 

Przedmiotem opinii jest projekt programu polityki zdrowotnej, zaplanowany i finansowany przez gminę Kozienice. Celem projektu jest realizacja szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia. Czas realizacji programu zaplanowano na lata 2022-2024. Koszty realizacji określono na 189 000zł.

 

Zakażenia Streptococcus pneumoniae są dobrze opisanym problemem zdrowotnym. Wykazano, że w 2019r. w Polsce zapadalność na chorobę pneumokokową była wyższa niż w 2018r. według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN). Najważniejszym celem przedstawionego programu jest „zmniejszenie zapadalności na zakażenia penumokokowe poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom wśród osób w wieku 65+”. Maksymalnie 600 osób, zamieszkałych na terenie gminy Kozienice, będzie mogło skorzystać z programu. Osoby kwalifikujące się do programu zostaną zaszczepione dwoma zarejestrowanymi i dostępnymi w Polsce preparatami:

  • Prevenar 13 – Pfizer Limited (Wielka Brytania) – szczepionka skoniugowana, 13-walentna, adsorbowana; postać: zawiesina do wstrzykiwań (dawka 0,5 ml).

  • Pneumovax 23 – MSD Polska Sp. z o.o. (Polska) – szczepionka polisacharydowa; postać: roztwór do wstrzykiwań (dawka 0,5 ml).


powrót